Horari

Divendres 26 d’octubre

16.30h Acreditacions

17.00h Elecció de la presidència i de la Mesa de l’Assemblea

17.10h Presentació i aprovació del Reglament i l’horari de l’Assemblea

17.20h Elecció de la Comissió d’Escrutini

17.30h Intervenció d’ICV Santa Coloma de Gramanet

17.45h Presentació del Balanç de gestió 2016-2018

18.00h Intervencions de balanç d’activitat dels i les responsables territorials

18.30h Pausa

18.45h Debat i aprovació, si escau, del Balanç de Gestió 2016-2018.

19.00h Balanç de gestió de la Comissió de Garanties

19.10h Intervenció de la candidatura a la Coordinació Nacional

19.20h Presentació de la proposta de Consell Nacional, Equip Coordinador Nacional i Comissió de Garanties i Qualitat Democràtica

19.30h Presentació del document “Creixem transformant”

19.45h Presentació, debat i aprovació, si escau, de les resolucions presentades (1a part)

20.30h Tancament de la sessió de divendres

Dissabte 27 d’octubre

9.00h Acreditacions

9.15h Comencen les votacions

9.30h Comissions de treball

12.30h Pausa

12.45h Presentació, debat i aprovació, si escau, de les resolucions presentades (2a part).

13.00h Es tanquen votacions

13.30h Proclamació dels resultats de la votació a la Comissió de Garanties i Qualitat Democràtica

13.35h Proclamació dels resultats de la votació al Consell Nacional i Equip Coordinador Nacional

13.40h Proclamació dels resultats de la votació a la Coordinaicó Nacional

14.00h Dinar

16.30h Debat i aprovació, si escau, del document “Creixemn transformant”

18.30h Acte públic de cloenda amb les intervencions de la Coordinació Nacional sortint i entrant i de la coordinació nacional d’ICV.

Dissabte a partir de les 14h es reunirà la Comissió de Síntesi dels documents treballats a les comissions.
Divendres a les 18h finalitza el termini de presentació de resolucions, seguint els criteris establerts al reglament.
Divendres a les 18h finalitza el termini de presentació de candidatures al Consell Nacional i Equip Coordinador Nacional.
Dissabte de les 9.15h a les 13h s’obre l’urna per fer la votació del Consell Nacional, de l’Equip Coordinador Nacional, de la Coordinació Nacional i de la Comissió de Garanties.
L’horari de votació pot ampliar-se si la mesa ho estima oportú per facilitar la participació de més militants.
Durant l’Assemblea s’aniran intercalant les intervencions de convidats i convidades segons el criteri de la Mesa.