JEV denuncia la “involució antidemocràtica” que el PP vol imposar a nivell local

Aquest divendres el Govern del Partit Popular ha presentat un avantprojecte de llei per a reformar la Llei de Bases del Règim Local, amb el suposat objectiu d’introduir elements de racionalitat i evitar duplicitats entre administracions. Des de Joves d’Esquerra Verda denunciem que aquestes premisses són falses i estan plenes de populisme. D’aprobar-se tal i com està, suposaria el punt final a l’autonomia local, que és un element essencial de la democràcia, reforçant el poder de les Diputacions, òrgans que no són elegits de manera indirecta i podrien arribar a gestionar les competències de més de 7.000 municipis (el 90% del total). El Govern espanyol planteja la supressió de les “competències impròpies” que donen contingut a alguns dels serveis més importants dels municipis, i que en eliminar-se no gestionaria ningú. Això suposaria que la ciutadania es trobaria mancada de serveis tan importants com les Escoles Bressol. Es pretén, també, que es redueixi el nombre de regidors i regidores, així com es planteja que molts d’aquests i aquestes exerceixin sense cobrar. Això implica que només podran fer política els poderosos, aquella gent que es pugui permetre treballar sense cobrar. La mateixa gent, al cap i a la fi, que mou els fils dels Mercats. Tot plegat, en un context en que l’Administració Local no és generadora de deute ni dèficit, excepte casos molt concrets i localitzats. Es tracta d’un nivelll de govern sanejat, que ha tingut un bon comportament financer i que ha patit especialment les imposicions antidèficit de Madrid i Brussel·les. En conseqüència, Joves d’Esquerra Verds ens oposem frontalment a la reforma plantejada pel Govern espanyol per antidemocràtica, per falsament fonamentada, i per destruir l’autonomia local i preveure el fi d’una sèrie de serveis que permeten avui que col·lectius en situacions límit no caiguin en l’exclusió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.