Organització

Coordinació Nacional

Montserrat Mompió Gallart

Montserrat Mompió Gallart

Gabino Martínez Muñoz

Gabino Martínez Muñoz

Equip Coordinador Nacional

Marc Collado Ramírez

Marc Collado Ramírez

Referent d'Economia i Ecologia

Héctor Solà      Martínez

Héctor Solà Martínez

Referent d'Igualtat i Antiracisme

Marc Martorell Escofet

Marc Martorell Escofet

Referent d'Europa i Democràcia

Esther Garcia Fernandez

Esther Garcia Fernandez

Referent de Món local i Institucions

Sara Ledesma Villén

Sara Ledesma Villén

Referent de Feminisme i Militància

Alba Molina Serrano

Alba Molina Serrano

Referent de Jovent i Comunicació

Cinta González Sentís

Cinta González Sentís

Referent de Cultura i Relacions Internacionals

Arnau Martí Carretero

Arnau Martí Carretero

Referent de Cooperació i Drets Humans

Laura Fages Hernández

Laura Fages Hernández

Referent d'Educació i Territoris

Laura Bros Torio

Laura Bros Torio

Referent de Formació i Associacionisme

Coordinacions territorials

Barcelona

Cinta González i Jorge Alcalá

Badalona-Gramenet-Besòs:

Marta San José i Dani Sosa

Baix Llobregat:

Esther Garcia i Marc Massoni

Vallès Occidental:

Laura Bros

Vallès Oriental:

Marc Collado

Maresme:

Júlia Sánchez

Comarques Gironines:

Albert Queiruga

Camp de Tarragona:

Joan Jordi Abentín

Terres de l’Ebre:

Laia Rovira i Llorenç Viña

Penedès-Garraf:

Nico Compañoni

Catalunya Central:

Raúl Navarro

Consell Nacional

President del Consell Nacional: Dani Sosa

Membres de l’ECN (12)

Barcelona:

Jorge Alcalá, Hamza El Youssofi, Natalia Martínez, Bruna Lira, Laura Cañadas

Baix Llobregat:

Marc Massoni i Silvia López

Vallès Occidental:

Ignasi Hernández, Raúl Ruiz, Rubén Lázaro, Tabiba

Comarques Gironines:

Albert Queiruga

Camp de Tarragona:

Alba Font, Laura Sànchez, Joan Jordi

Badalona-Gramenet-Besòs:

Laura Aviñó, Marta San José

Penedès-Garraf:

Nico Compañoni

Terres de l’Ebre:

Laia Rovira

Catalunya Central:

Raúl Navarro

Vallès Oriental:

Rubén Garcia Montes

Sectorials:

Víctor Luna, Dani Sosa, Chrístopher Casas, Adrià Miró, Oriol Muñoz, Marc Cecilia