Economia i treball

El grup d’Economia i treball ens dediquem a treballar els temes socioeconòmics, i d’àmbit laboral i per construir una alternativa.

JEV apostem per un canvi en model socioeconòmic que permeti avançar de manera sostenible cap a una transformació socialista de la societat, de manera que l’ús dels recursos estigui sotmès a la voluntat democràtica del poble i s’orienti cap a la satisfacció de les necessitats de les persones i no a les necessitats dels poderosos. Un canvi que ens porti del masculí singular al femení plural, una economia que empoderi a les administracions locals, que acabi amb la divisió sexual del treball i amb la invisibilització del treball domèstic i de cures i que garanteixi la possibilitat d’emancipació de la gent jove.

Ens mobilitzem davant de conflictes laborals concrets i donem suport a les mobilitzacions socials vinculades a la pèrdua de llocs de treball. Ens mobilitzem per exercir pressió social necessària per impedir que s’aprovin lleis que vulnerin els drets més bàsics de treballadors i treballadores, així com contra la Reformes Laborals. En definitiva ens mobilitzem per democratitzar la pròpia democràcia i lluitem per impulsar la consciència de classe.

Troba’ns a economia@joves.cat!