Educació i Universitats

A joves creiem que l’educació és un eix fonamental per a totes les persones. Ens proporciona formació, cohesió social, valors comuns i ens permet esdevenir crítics i lliures amb la societat, amb els drets i deures que ens corresponen com a ciutadans i ciutadanes democràtics que som. Apostem per una educació gratuïta, laica i de qualitat i mostrem el nostre suport a una educació superior amb accés per a tothom.

Ens els últims anys, però, l’educació, i especialment la universitat i la formació professional, ha patit una forta agressió que en condiciona la seva universalitat i el seu desenvolupament democràtic. El fort augment de les taxes de matrícula i el menor de recursos destinats a les beques dificulten l’accés a l’educació superior per aquells sectors amb menys recursos. A JEV pensem que cal establir un sistema de matrícules progressives a la renda i a la propietat de tal manera que qui més guanyi i qui més tingui aporti una part superior del finançament, alhora que s’atorguin beques suficients per assegurar que aquelles persones que volen estudiar però no tenen els recursos necessaris puguin fer-ho. A més, des de JEV seguim reivindicant la importància d’espais de governança democràtica i participació estudiantil en l’àmbit de l’educació.

Cal garantir l’educació al llarg de la vida per permetre que les persones siguin ciutadans de ple dret a una societat democràtica.

Troba’ns a educacio@joves.cat!