Medi Ambient

Com a organització ecosocialista, a Joves d’Esquerra Verda creiem en la transformació de la realitat que ens envolta, així com en la preservació del medi ambient que permet la vida al planeta Terra. Som conscients que la base de la nostra societat és la natura i que, per tant, la destrucció dels ecosistemes posa en perill la supervivència de l’ésser humà. Només un desenvolupament sostenible i no destructiu permetrà a la humanitat perdurar. Per això, lluitem contra el canvi climàtic, promovem la nova cultura de l’aigua, estem a favor de les energies renovables, defensem la preservació de les espècies en perill d’extinció, promocionem l’ús del transport públic i lluitem per la conservació del territori.

El fil conductor que teixeix el nostre discurs és el de la sostenibilitat i es que en la lògica capitalista de creixement infinit dins d’un mon finit hem vist com el desenvolupament s’ha produït l’últim segle basat en la destrucció del territori, l’explotació de recursos naturals finits i la supremacia sobre la biodiversitat animal i vegetal. Apostem per un canvi de model, fugim del creixement infinit capitalista i apostem per un model racional i sostenible que no deteriori el nostre entorn i hipotequi la vida de les generacions futures a canvi de beneficis econòmics al present.

Troba’ns a mediambient@joves.cat!