Pau i Drets Humans

La sectorial de Pau i Drets Humans és un espai de debat i reflexió per parlar de la lluita pels drets humans, la pau i la desmilitarització de l’actual sistema econòmic i polític. Per a fer-ho, generem espais de debat dins de l’organització per tal de difondre i profunditzar sobre la protecció dels drets humans.

Des de JEV entenem la lluita pels Drets Humans com una acció necessària per tal de construir un model de desenvolupament social més just, equitatiu i sostenible. I es que tot i que actualment la majoria de països han firmat la Declaració Universal de DretsHumans, els drets més essencials continuen estant en qüestió diàriament en tots els racons del planeta, afectant especialment a dones, nens i persones vulnerables.

Des de JEV treballem per un món en el que els Drets civils, polítics, econòmics i socials no només gaudeixin d’un reconeixement internacional, sinó que també siguin un ancora que comprometi a tots els països a considerar iguals a tots els éssers humans i garantir-ne els drets bàsics. En conseqüència, creiem imprescindible tenir en compte la cultura de la pau i la lluita pels drets humans, com a part intrínseca de totes les nostres lluites.

Troba’ns a dretshumans@joves.cat!