JEV denuncia la “involució antidemocràtica” que el PP vol imposar a nivell local

Aquest divendres el Govern del Partit Popular ha presentat un avantprojecte de llei per a reformar la Llei de Bases del Règim Local, amb el suposat objectiu d’introduir elements de racionalitat i evitar duplicitats entre administracions. Des de Joves d’Esquerra Verda denunciem que aquestes premisses són falses i estan plenes de populisme. D’aprobar-se tal i com està, suposaria el punt final a l’autonomia local, que és un element essencial de la democràcia, reforçant el poder de les Diputacions, òrgans que no són elegits de manera indirecta i podrien arribar a gestionar les competències de més de 7.000 municipis (el 90% del total). El Govern espanyol planteja la supressió de les “competències impròpies” que donen contingut a alguns dels serveis més importants dels municipis, i que en eliminar-se no gestionaria ningú. Això suposaria que la ciutadania es trobaria mancada de serveis tan importants com les Escoles Bressol. Es pretén, també, que es redueixi el nombre de regidors i regidores, així com es planteja que molts d’aquests i aquestes exerceixin sense cobrar. Això implica que només podran fer política els poderosos, aquella gent que es pugui permetre treballar sense cobrar. La mateixa gent, al cap i a la fi, que mou els fils dels Mercats. Tot plegat, en un context en que l’Administració Local no és generadora de deute ni dèficit, excepte casos molt concrets i localitzats. Es tracta d’un nivelll de govern sanejat, que ha tingut un bon comportament financer i que ha patit especialment les imposicions antidèficit de Madrid i Brussel·les. En conseqüència, Joves d’Esquerra Verds ens oposem frontalment a la reforma plantejada pel Govern espanyol per antidemocràtica, per falsament fonamentada, i per destruir l’autonomia local i preveure el fi d’una sèrie de serveis que permeten avui que col·lectius en situacions límit no caiguin en l’exclusió.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *