Igualtat laboral, salarial i real ja!

Avui, 28 de febrer, Dia europeu per la igualtat salarial, Joves d’Esquerra Verda volem denunciar retrocés en la igualtat i l’augment de les discriminacions laborals i salarial de les dones arreu d’Europa, però especialment a Espanya, on fa tan sols uns dies, el 22 de febrer, es celebrava el dia per la igualtat salarial, també. La avui tan coneguda bretxa salarial és un dels indicadors que reflexa el grau de desigualtat entre homes i dones en el món laboral, amb tot l’impacte i conseqüències que té en les altres esferes de la vida i la societat. D’aquesta manera, es posa de manifest la diferència retributiva existent entre homes i dones que realitzen un mateix treball i ocupen un mateix, o similar, lloc de treball. A Europa, segons fonts del Parlament europeu, les dones han de treballar 59 dies de forma gratuïta. és a dir, metafòricament parlant, les dones europees treballen 59 dies més que els homes europeus per acabar cobrant el mateix o, al revés, treballem 59 dies de forma gratuïta. Segons les dades de l’última l’Enquesta d’Estructural Salarial d’Espanya (2010) aquest indicador era del 22.55% a Espanya, per sobre de la mitjana de la UE. Les dades recents de la Secretaria Confederal para la Igualdad de la UGT, però, ens indiquen que les dones han de treballar 82 dies més que els homes per rebre la mateixa retribució anual. és a dir, a Espanya gairebé dupliquem la xifra europea! Aquesta diferència salarial té diverses causes: les diferents nomenclatures per funcions i tasques iguals o similars i amb retribucions inferiors per a les dones; que els complements retributius acostumen a venir donats per qüestions d’antiguitat en el lloc de treball, la disponibilitat… Aquests són aspectes on les dones sempre surten pitjor parades, ja que els llocs de treball que ocupen són, generalment, més precaris, és a dir, no només pitjor salaris, sinó més inestabilitat, més jornades parcials, etc. Segons les dades del 2009 de l’Idescat, el salari mitjà anual femení a Catalunya representava el 76.1 del masculí. Les dades que ofereix l’INE de l’any 2012 a tot l’Estat Espanyol la xifra es siuta en el 77.5% del salari mig masculí. Des de Joves d’Esquerra Verda volem reivindicar la igualtat retributiva i la millora de les condicions laborals de les dones en el mercat de treball, les oportunitats i condicions d’accés i, també, la posada en valor de tots els treballs que queden fora del mercat laboral i retributiu, que acostumen a assumir majoritàriament les dones, uns treballs invisibilitzats i socialment poc valorats.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *