JEV participa en les accions de la Campanya Pobresa Zero

La Campanya Pobresa Zero va néixer l’any 2010 i, en l’actualitat, agrupa més de 4.200 organitzacions de l’àmbit de l’acció social, la promoció de pau, la defensa dels drets humans i la cooperació pel desenvolupament a Catalunya. L’acció d’avui ha tingut lloc a Barcelona davant de Correus, i ha tingut per objectiu constatar que les entitats treballen els 365 dies a l’any per combatre la pobresa des de diferents àmbits, i que cal que tota la ciutadania, agents socials i polítics s’impliquin en aquest objectiu comú. En el manifest unitari que s’ha llegit i publicat avui, s’ha fet èmfasi en la denúncia que “la pobresa és cada cop més extensa, intensa i crònica. Les desigualtats, causa i conseqüència alhora de la crisi global i complexa que vivim, s’incrementen a causa d’un sistema fiscal injust i unes polítiques d’austeritat devastadores que fins i tot posen en qüestió la universalitat dels serveis públics”. L’augment de la pobresa a Catalunya no para de créixer com a conseqüència de l’augment del cost dels béns i serveis bàsics com els medicaments i l’energia, de la dificultat cada cop major d’accedir a serveis públics bàsics com són la sanitat, l’educació i els serveis socials, mentre l’increment de l’atur no s’atura. Davant aquesta situació, Pobresa Zero n’identifica les causes i proposa solucions immediates per a afrontar aquesta problemàtica: elaborar polítiques i pressupostos generals que tinguin com a eix principal la lluita contra la pobresa, que garanteixin uns serveis bàsics de qualitat i unes rendes mínimes vitals, que es reconsideri la qüestió del deute públic i la necessitat de desenvolupar polítiques actives d’ocupació, entre altres. La Coordinació Nacional de Joves d’Esquerra Verda, Pau Planelles i Anna Rovira, han participat en l’acció d’avui i, en paraules seves, reforcem la idea que cal fer una “denúncia clara de la pobresa que s’està generalitzant cada cop més i l’imperatiu de les Administracions Públiques de cobrir les necessitats bàsiques de la gent” per tal d’assegurar una vida digna per a tothom.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *