JEV participa al Comitè Executiu i l’Assemblea Extraordinària del CNJC

El passat dissabte 10 de juny la Laura Avinyó i l’Arnau Marti van representar a JEV dins del Comitè Executiu i l’Assamblea General Extraordinaria del CNJC. El punt més destacat de l’ordre del dia va ser el seguiment del Pla de Treball del CNJC, on esva poder valorar i opinar sobre el fulls de ruta i les prioritats de les respectives comissions i grups de treball marcades a l’inici de l’any. En aquest sentit, Pol Mena, membre del secretariat del CNJC per Acció Jove i també membre de Joves d’EsquerraVerda, va presentar l’apartat d’emancipació, recalcant la importància de seguir treballant per a que les i els joves puguin accedir al món laboral amb unes condicions dignes.

En aquest Comitè Executiu també es van aprovar quatre resolucions de les quals cal ressaltar-ne dues. En primer lloc, la resolució titulada “una mirada feminista sobre l’economia”, en la que es denuncia la necessitat d’apostar per la feminització del’economia i, sobretot, per construir sistemes socials i econòmics que vagin més enllà de l’actual model productiu. I, en segon lloc, la resolució presentada en relació amb la manca d’igualtat de gènere i la reproducció de rols sexistes als mitjans decomunicació i la publicitat. Aquesta segona resolució, presentada per l’àmbit d’entitats polítiques del CNJC i, per tant, treballada també des de les joventuts ecosocialistes.

Al acabar la reunió del Comitè, es va celebrar l’Assamblea Extraordinaria, en la qual, i amb el vot a favor de l’organització ecosocialista, es van nombrar dos nous membres del secretariat del CNJC. Així doncs, Joves d’Esquerra Verda referma el seucompromís de participació amb el CNJC, per continuar treballant com ha fet fins ara, unint forces amb entitats i consells locals de tot Catalunya, per tal de millorar les condicions de les persones joves del nostre país.