Informe: Fòrum Europeu, Brussel·les


Sara Vilà i Marc Martorell, representants d’Iniciativa per Catalunya Verds van participar en el Fòrum Europeu a Brussel·les del 8 al 9 de novembre del 2019.

Els workshops tractaven temes diversos com, per exemple: el canvi climàtic, l’ecologia, el gènere, la pau, les migracions, la fiscalitat, etc. i la composició de les ponències va ser equilibrada, hi havia càrrecs públics, representants de la societat civil i sindicats… Totes les parts van mostrar la voluntat d’arribar a consensos. La participació en el Fòrum ha augmentat amb 50 inscrits més que l’any anterior (en total 410), de la qual cosa es pot deduir que l’interès de les organitzacions socials i polítiques incrementa cada any.

La nostra participació a la reunió de consideració d’esmenes ens va permetre influir en diferents punts com a força verda, roja i violeta: vetllar sobre el punt de canvi climàtic i ecologia en el cas que es vulguin ampliar; introducció del concepte LGTBQI que no apareixia en cap declaració i introducció de la criminalització d’ONGs i activitats fent referència a la crisi migratòria.