Resolució de suport al col·lectiu dels doctorands en lluita

El 15 de març es va aprovar l’Estatut del Personal Investigador en Formació que assegura una sèrie de drets pels doctorands, però la Generalitat, els centres d’investigació i les universitats han negat el compliment de la llei.
Per tant, JEV aprova per unanimitat la resolució de suport al col·lectiu dels doctorands en lluita i se suma als suports ja rebuts, de la UAB, del Síndic i de la Inspecció de Treball de Catalunya.