Joves Ecosocialistes exigeix la dimissió o el cesament de Grande-Marlaska

El passat 24 de juny, prop de 1.700 persones van intentar saltar la tanca que separa Melilla de la ciutat marroquina de Nador. La resposta de les Forces i Cossos de Seguretat d’Espanya i del Marroc davant d’aquesta situació va ser un ús desmesurat de la violència contra les persones que intentaven saltar la tanca, tal com acrediten els vídeos i informacions publicats. Diversos mitjans, a més, varen ressaltar el fet que unitats de la policia marroquina van penetrar a territori espanyol per tal de rebutjar l’entrada dels migrants. La crisi es va saldar amb 37 morts, segons la Comissió Espanyola d’Ajuda i Refugi, i un nombre indeterminat de ferits.

A més, arran de la darrera investigació realitzada pel Defensor del Pueblo, es constata que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat encarregats de la vigilància de la tanca de Melilla van realitzar devolucions en calent que no respectaven la normativa nacional i internacional aplicable.

Davant la gravetat dels fets succeïts, Joves Ecosocialistes:

ENS DECLAREM absolutament consternades davant les actuacions policials sense cap tipus de respecte per la vida i la integritat física i moral de les persones migrants. 

DENUNCIEM aquest tipus de pràctiques com una manifestació del racisme i el classisme que corroeixen la nostra societat i institucions. 

EXIGIM al govern de l’Estat: 

  1. La màxima celeritat en la col·laboració amb les investigacions del Defensor del Poble per tal d’esclarir els fets ocorreguts. 
  2. L’obertura de totes les investigacions necessàries, inclosa la comissió d’investigació al Congrés, per tal de determinar les responsabilitats polítiques i judicials de tots els actors implicats. 
  3. La dimissió immediata del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la cúpula del ministeri i tots els comandaments policials implicats en l’operatiu. 
  4. En cas de no produir-se les dimissions, el seu cessament immediat per part de presidència del Govern espanyol.
  5. Una reforma radical de les polítiques i marc jurídic d’estrangeria. Amb vistes, com a mínim, de garantir els drets i integritat física i moral de les persones migrades, el dret a l’asil contingut a l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que compleixi les disposicions de l’Estatut del Refugiat, impedeixi les devolucions en calent sense tutela judicial i faci efectiu el compliment de la Llei 12/2009 del dret d’asil.
  6. Una aproximació diferent de la cooperació policial i fronterera amb el Marroc per tal d’evitar abusos per part de l’Estat marroquí. 
  7. L’establiment de vies migratòries legals i segures.
  8. La correcta identificació i reparació de les víctimes que han perdut la vida o vist vulnerada la seva integritat física i moral, la posada en contacte amb les seves famílies i la garantia de no repetició d’abusos d’aquest calibre.