Joves Ecosocialistes llança campanya electoral “Les Joves Volem Més” per les eleccions municipals del 2023

Joves Ecosocialistes ha presentat avui la seva campanya electoral titulada “Les Joves volem més”, de cara a les Eleccions Municipals del proper mes de maig. La campanya busca impulsar les candidates joves d’En Comú Podem i adaptar-se a les necessitats específiques del col·lectiu jove de cada municipi, amb un enfocament vers cinc àrees claus: mobilitat, festa, equipaments, salut i habitatge.

Les dades més recents mostren que la població jove a Catalunya és el segon col·lectiu amb més risc de pobresa i exclusió social, segons la taxa AROPE. Aquesta problemàtica és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge, on l’emancipació s’estanca al 18,9%. Aquesta situació es veu agreujada per l’alta temporalitat i precarietat laboral d’aquesta franja d’edat, a més d’un deteriorament de la salut com a conseqüència de la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus. Davant d’aquest panorama, Joves Ecosocialistes creuen fermament que els municipis han de ser garants de les eines necessàries per a que els joves puguin gaudir de vides dignes, lliures de violències i plenes d’oportunitats.

“Els nostres ajuntaments han de lluitar perquè accedir a un lloguer assequible, trobar una feina digne i estable o participar efectivament de la vida cultural, social i política sigui una realitat per nosaltres.”

La campanya “Les Joves volem més” busca posar aquestes necessitats al centre de l’agenda política municipal. Amb propostes transversals i una clara aposta pel municipalisme, Joves Ecosocialistes lluitaran per la Catalunya que el col·lectiu jove mereix.