Propostes sobre Ciutadania, Migracions i Refugi

Antiracisme
– Formar a cossos de seguretat en perspectiva antiracista.
– Dissenyar campanyes i actuacions cap a la ciutadania per evitar que es relacioni “top manta” i inseguretat en aquells municipis costers on això sigui una dinàmica habitual.
Elaborar un pla per erradir les pràctiques de racisme institucional.
– Crear i potenciar els “Consell d’Immigració” a municipis.
– Impulsar més espais de reunió per a les joves nouvingudes on aquestes puguin relacionar-se i gaudir d’activitats de lleure. Lleure entès com a espais d’oci, però també d’activitats artístiques i culturals diverses.
– Consolidar i fer conèixer mecanismes perquè les persones racialitzades puguin denunciar a una persona propietària en cas que denegui l’accés al lloguer d’un habitatge per motius ètnics, de raça, procedència o religió, entre d’altres. 
– Erigir estratègies efectives entorn l’antigitanisme present en àmplies parts del territori, especialment aquell que menysté institucional i socialment a les dones joves gitanes.
Museïtzació passat colonial