Propostes sobre Democràcia i Justícia

Memòria democràtica
– Treballar amb els centres educatius per tal de fer conèixer a la gent jove el patrimoni cultural i memòria col·lectiva amb l’ajuda de les entitats especialitzades. 
– Retre homenatge i recuperar la memòria de totes aquelles persones que van patir la mort, la repressió, les tortures o qualsevol forma de violència per part del règim franquista. Tot això col·laborant amb les entitats memorialistes de la ciutat i amb la iniciativa “Stolpersteine”.
– Treballar per la localització i la senyalització de tots els espais de memòria històrica i democràtica, per tal de rememorar la història del municipi. 
– Financiar, si l’Estat o la Generalitat no ho fan, l’obertura de fosses del municipi, per tal de dignificar les víctimes a través del micromecenatge i participació de la ciutadania.
Cultura popular i patrimoni cultural
– Estimular les manifestacions de la cultura popular, la recuperació de la memòria històrica vinculada al municipi i la potenciació del coneixement del seu patrimoni, material i immaterial. 
– Impulsar la digitalització de documents d’interès local per preservar i difondre la memòria del territori.
– Impulsar la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la identitat del territori.
Llengua
– Cooperar amb les escoles per adults i el Consorci per la Normalització Lingüística per garantir un ensenyament efectiu i qualitat del català, a través de cursos de català a centres cívics i altres activitats més lúdiques com clubs de lectura o parelles lingüístiques.
– Potenciar la presència de la llengua en les diferents actuacions i en els mitjans de comunicació 7municipals.
– Promoure la cooperació amb altres administracions dels territoris de llengua catalana amb l’objectiu de desenvolupar el patrimoni lingüístic i cultural comú.
– Garantir l’accessibilitat per a les persones usuàries de la llengua de signes a tot tipus de productes culturals i de memòria històrica i oferir un intèrpret a tots els actes que es celebrin al municipi.
Educació
– Impulsar, a partir d’aquí, programes d’educació artística integrals en els barris, mantenint un diàleg constant amb les escoles i amb els equipaments de proximitat.
– Ampliar l’horari de totes les biblioteques per facilitar que les joves hi puguin anar a estudiar.
– Oferir a les joves del municipi informació adequada sobre les beques i ajudes existents, i garantir un efectiu acompanyament extraescolar per a aquelles famílies sense recursos.
Cultura
– Fomentar una cultura inclusiva, que visibilitzi el mestissatge dels nostres pobles i ciutats i mostri com una riquesa els intercanvis culturals dels quals han sigut escenari durant segles, a través d’esdeveniments que incloguin la ciutadania d’origen i ètnies diversos.
– Aprofitar les TIC per promoure una cultura lliure i accessible 
– Afavorir la digitalització dels arxius, d’acord amb els estàndards internacionals de coneixement obert que utilitzen institucions de tot el món.
– Acostar la cultura a les joves amb una programació que tingui en compte els seus interessos i codis.
Creació de projectes culturals on les joves puguin ser partícips.
– Impulsar descomptes i bonificacions a les joves per acostar la cultura.
– Promocionar el talent jove del municipi, a través dels esdeveniments culturals propis.
– Descentralitzar la cultura, per tal d’apropar a totes les persones del municipi als esdeveniments culturals que es celebrin.
– Promoure la presència equilibrada de dones en l’oferta artística i cultural pública.
– Potenciar una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i digital.
– Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanals per establir canals de comercialització dels productes de Km. 0 i contribuir en el comerç just i sostenible.
Participació
– Reconèixer l’associacionisme com a eina de formació de participació i cohesió social, donant suport tècnic, logístic i econòmic als projectes liderats per entitats juvenils.
– Brindar i crear espais perquè les joves es puguin autogestionar 
– Promoció dels “software” de llicència gratuita
– Millora dels equipaments del municipi, i creació de nous segons necessitat. 
– Reforçar el teixit associatiu. Ajudar i impulsar les associacions i entitats ciutadanes com a instruments de participació i organització de la ciutadania 
– Promoure les seves activitats i fomentar la seva intervenció en la definició de les polítiques públiques.
– Establir de polítiques de foment de l’associacionisme.
– Impulsar les TIC com a instruments de participació. Utilització en la mesura de les possibilitats del vot electrònic.
– Promoure els Fòrums Joves com a processos participatius per a les les joves. Aquests seran assemblees formades per joves entre els 16 i els 29 anys, per a fer recomanacions als ajuntaments sobre les polítiques de joventut. 
– La formació i el procés participatiu del fòrum jove s’ha de fer amb l’elecció per sorteig dels seus membres.
Vetllar perquè els membres del fòrum disposin del màxim d’informació per aprofundir en els temes de debat.
– Incorporar la perspectiva de gènere en la metodologia i el contingut.
– Promoure el debat mitjançant grups petits de deliberació on es procurarà la participació vetllant per crear espais de comoditat i seguretat a l’hora d’intervenir i que s’escoltessin totes les opinions.
Impulsar un model d’oci de caràcter lúdic per a les joves; participatiu, igualitari i gratuït. Un oci responsable que es desenvolupi en espais saludables.
– Allunyar la idea de l’oci repetitiu, consumista i excloent i proposar alternatives reals al model d’oci dominant. És a dir, el centrat en el consum d’alcohol.
– Apostar per un oci alternatiu (programes realitzats per joves per a joves i amb les joves) on s’optimitzi l’ús dels equipaments públics dels que disposen els municipis (biblioteques, centres cívics, pistes esportives, centres educatius, pavellons i altres instal·lacions municipals), especialment en horaris de cap de setmana en els que habitualment estarien tancats.
– Fomentar l’art, la cultura i l’esport com a forma d’ocupar el temps lliure de les joves:
– Art i cultura: Facilitar l’accès econòmic en relació a tallers de pintura o activitats plàstiques o classes per a aprendre a tocar un instrument i incentivar la seva pràctica ja que promouen la sensibilitat, la solidaritat i la conciencia social. 
– Esport: Fomentar la pràctica d’esport i garantir la seva accessibilitat a nivell econòmic ja que la pràctica d’activitat física ajuda a crear vincles socials i a aprendre valors. Organització de tornejos i activitats esportives mixtes a fin de fomentar la igualtat en l’esport en les que la participació en una o altra categoria no la indiqui el gènere sino l’edat i les ganes de participar. A més, tenir en compte la participació de persones amb capacitats diverses generant espais esportius veritablement inclusius. No es tractaria de tornejos professionals, de manera que això faria possible la participació activa de joves amb nivells fisico esportius diversos, i la gestió i formació dels equips i les responsabilitats serien assumides i portades a terme pels propis integrants, per tant, serien aquests els que decidirien els possibles canvis i millores. No existirien les figures d’entrenadors ni àrbits, i la premisa de cara a l’organització seria la de joc net. Cal exposar que l’absència d’una figura d’autoritat no implica que es deixin de costat les normes existents en qualsevol torneig, sino que queda a mans dels participants
gestionar a través del consens les incidències i els conflictes que poguessin sorgir en la dinàmica de qualsevol pràctica esportiva.  
– Fomentar la participació en els diversos voluntariats de caràcter social que puguin haver als municipis. 
– Crear mediadores juvenils que disposin de les eines i instruments necessaris per a intervenir als seus barris en materia de prevenció de drogodependències i desenvolupant una alternativa per a les joves desenvolupada per les pròpies joves. 
– Assenyalar espais accessibles a la ciutat on sigui possible realitzar botellots (espais recomanats). Cal, però, evitar que aquests espais adquireixen la forma i l’estatus dels botellòdroms, que sovint estan ubicats en àrees urbanes allunyades i mal comunicades que generen inseguretat i afavoreixen el desenvolupament de patrons de consum de risc.
– Fomentar i facilitar l’accés ràpid i segur a serveis sanitaris, com ara d’ambulàncies i personal sanitari, en cas de problemes derivats del consum d’alcohol i altres substàncies.
Disposar de sistemes de recol·lecció d’escombraries propers, com ara contenidors, en els esdeveniments festius.
– Constituir la figura dels mediadors nocturns
– Fomentar programes de lleure alternatiu ben dissenyats per la nit que ajudin a consolidar patrons de diversió menys vinculats a l’oci nocturn tradicional.
– Dissenyar i fomentar l’autogestió dels programes de oci alternatius. Evitar, sempre que es pugui, les iniciatives excessivament dirigents i adultocèntriques.
– Redefinir els criteris de coordinació entre els diferents cossos policials involucrats (Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana) dirigits a aquest fenomen específic perquè no es donin situacions d’indefensió o inseguretat entre els i les participants en un botellot.
– Oferir a la policia i als cossos de seguretat privada formacions específiques sobre el fenomen del botellot i les pràctiques no formals d’oci adolescent i juvenil.
– Dissenyar campanyes de sensibilització dirigides a la població en general que evitin tractar els i les adolescents i joves des d’una perspectiva estigmatitzadora o condescendent, especialment pel que fa a les seves pràctiques d’oci.
– Dissenyar campanyes i actuacions dirigides als i les joves que fomentin la responsabilitat amb els altres, amb l’entorn i amb si mateixos durant el temps d’oci.
– Garantir un abordatge del fenomen lluny del punitivisme i l’augment de les multes
El·laborar protocols de resposta a l’assetjament als espais d’oci nocturn (Exemples: No callem, Nobody Is Normal…) i garantir la seva correcta difusió i aplicació.
– Oferir formacions de resposta a l’assetjament als espais d’oci nocturn privats, en coordinació amb els serveis d’emergències.
– Garantir punts liles als espais d’oci nocturn organitzats pel municipi, així com la seva correcta senyalització.
– Col·locar punts liles i/o senyalitzar de manera visible punts de resposta a les agressions sexuals o LGBTIfòbiques en espais d’oci nocturn autogestionats pel jovent (botellots, per exemple).
– Disposar de punts d’informació i assessorament propers i de confiança on adreçar inquietuds o demanar ajuda, com Punts Lila, Espais Antiracistes i serveis mòbils d’atenció i informació en drogues.
– Habilitar WC públics i químics en zones properes a botellots o espais d’oci nocturn per reduir l’ús d’espais no adequats i contribuir, principalment, a la seguretat de les noies.
Seguretat
Instaurar formacions obligatòries a cossos de seguretat públics i privats per perspectiva LGTBIQ+ i Antiracista per tal d’incidir en la reducció de identificacions aleatòries.
Rendició de comptes de seguretats privades de discoteques. Resposta institucional enfront vulneracions en aquest àmbit.