Joves d’Esquerra Verda, amb gairebé 30 anys d’història, hereves de la lluita antifranquista, de la recuperació de la democràcia, el catalanisme popular i dels moviments locals i municipalistes, hem estat la veu de la gent jove ecosocialista al carrer i a les institucions. Hem tingut sempre clar el nostre objectiu: transformar la realitat per garantir l’emancipació del jovent des d’una perspectiva d’esquerres, ecologistes i feministes.

JEV reivindiquem el nostre paper d’avantguarda de moltes lluites. Si mirem enrere, temes que fa deu o vint anys eren marginats amb un “això no toca” o mirats amb condescendència, avui es troben al centre del tauler polític i són propostes compartides per amplis sectors de la nostra societat: la feminització de la política portant posades les “ulleres violeta” davant totes les polítiques, un Green New Deal que transformi l’economia per fer sostenible la vida, l’afrontament del canvi climàtic (avui ja una emergència), la dignificació del treball jove, el reconeixement de les tasques de cura, la descolonització i la cooperació amb els pobles del Sud global, la cultura de la pau, el diàleg com a resposta davant del conflicte polític, el municipalisme que aposta per ciutats i pobles on viure-hi, amb transport públic i xarxa ciclable, amb serveis de gestió pública on prima l’interès col·lectiu i no el privat… Estem orgulloses de tots els aprenentatges que hem fet colze a colze amb altres moviments socials al carrer, dels avenços que hem anat fent també a les institucions, i també dels errors que a través de molt debatre ens han configurat com una força política juvenil que s’organitza, s’instrueix i s’emociona.

Formem part d’una generació que ha patit amb tota la cruesa la Gran Recessió de 2008 i la següent dècada d’austericidi, de tal forma que ara ens trobem amb la necessitat de reconfigurar les nostres anàlisis i propostes. Els governs neoliberals, del PP a Madrid i de CiU a Catalunya, van desmantellar l’Estat del Benestar retallant drets a la ciutadania; la gentrificació i l’economia de casino van portar una precarització de la vida en la que les joves vam quedar desposseïdes impedint així que ens sigui possible construir projectes de vida dignes; i la crisi climàtica s’ha fet evident en el nostre dia a dia, tal i com feia anys que alertàvem des de l’ecologisme polític.

Actualment podem veure, sense cap mena de dubte, que el sistema capitalista global, inhumà i extractivista, ha portat la humanitat a una situació de crisi sistèmica.  La crisi sanitària que vivim és l’exemple més tangible en aquest sentit, ja que posa de manifest les diverses dimensions de les crisis que travessen la nostra societat: les xarxes que sostenen la vida estan interconnectades, i quan una xarxa pateix alguna deficiència la resta se’n resenten. La falta de preparació per les situacions de crisi ens aboca a una precarietat encara més profunda. El sistema actual, doncs, posa les nostres vides en risc i les nostres societats al marge del col·lapse.

Davant la gran crisi que tenim al davant, necessitem  una resposta contundent per a canviar d’arrel aquest sistema que ens porta al desastre. És prioritari articular el projecte ecosocialista per a lluitar per una societat més justa i igualitària, climàticament neutra i radicalment feminista. Hem de posar la vida al centre, creant economies on primi el benefici col·lectiu per sobre de l’interès privat, en harmonia amb el planeta. Ens cal lluitar per l’enfortiment d’allò públic, ara més que mai, per a no deixar ningú enrere. Aquest projecte ha de ser, a més, internacionalista, en què les regions cooperin davant l’atac del capitalisme global, l’heteropatriarcat i el feixisme. 
Aquest repte de construir una societat ecosocialista, però, no el podem aconseguir soles. L’enemic, el sistema capitalista global, és immens; les elits financeres transnacionals que el representen son massa fortes. Necessitem retornar la veu a la ciutadania, però per a fer-ho cal que localitzem on resideix el poder actualment. Per a aconseguir-ho ens hem d’organitzar amb forces germanes i aconseguir que les forces emancipadores impugnin l’actual sistema i en construeixin un de nou plegades. La nostra missió com a Joves d’Esquerra Verda ha de ser, doncs, la d’articular i vertebrar les propostes ecosocialistes en l’espai de l’esquerra transformadora a Catalunya, en pobles i ciutats. Per a fer-ho, cal seguir construint un subjecte polític comú per a totes les lluites emancipadores,  transformant les demandes ciutadanes en propostes polítiques que estiguin a l’alçada dels reptes del segle XXI. Perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú; si no ho fem ara, no ho farem mai.