Propostes sobre Feminismes i LGTBI

Drets sexuals i reproductius
– Dotar els equipament municipals de productes d’higiene menstrual d’accés gratuït, així com de campanyes de sensibilització respecte l’ús de productes mediambiental sostenibles.
– Garantir que hi hagi un espai jove d’informació i atenció a la sexualitat, així com la seva difusió i un seguiment de les accions i actuacions que s’hi donin per tal de donar resposta a les necessitats reals del jovent de cada municipi.
– Dotar l’espai jove d’informació i atenció a la sexualitat de productes anticonceptius i de prevenció d’ITS d’accés gratuït.
– Impulsar una educació sexual completa, actualitzada i centrada en el consentiment tant per a adolescents com per a infants en espais educatius formals i informals.-Incloure en l’oferta d’activitats municipals cursos i tallers d’educació sexual orientats a joves i infants, d’accés lliure i gratuït.
Participació ciutadana
– Elaborar una guia o protocol de paritat de gènere i garantir la seva correcta difusió per tal que a totes les esferes de participació ciutadana es vetlli per una representació equitativa (comissions de festes majors, etc.)-Impulsar la paritat de gènere als espais de participació ciutadana coordinats per l’ajuntament, com ara Consells d’Infants, Consells de Joves, etc., així com treballar conjuntament amb els consells per potenciar la participació de nenes i noies.
– Incorporar l’existència d’indicadors de paritat, antiracistes i de col·lectius en situació de vulnerabilitat a l’hora d’establir criteris per obtenir recursos i ajuts públics per part d’entitats i associacions locals
– Promoure l’empoderament de la ciutadania mitjançant processos participatius democràtics, tenint en compte la perspectiva de gènere a l’hora d’elaborar-los.
Polítiques de gènere transversals
– Incorporar a l’oferta d’activitats municipals cursos i tallers d’educació emocional orientats especialment a la primera infància.
– Incorporar accions de sensibilització a les escoles respecte a la violència de gènere, la desigualtat, la cultura de la violació i la LGBTIfòbia, així com respecte a la diversitat sexual i de gènere.
– Fer difusió als equipaments municipals cursos i tallers de sensibilització respecte a les violències masclistes, la LGBTIfòbia i les desigualtats per tal que les nenes i noies sol·licitin la seva implementació als centres educatius.
– Elaborar un protocol de resposta institucional en casos de feminicidis, agressions sexuals greus o agressions LGBTIfòbiques al municipi.
– Gestionar els supòsits de prostitució de l’àmbit municipal, a través de les ordenances, amb una perspectiva pro-drets respecte a la regulació del treball sexual.
Urbanisme
– Realitzar un estudi de l’urbanisme actual del municipi amb perspectiva de gènere, que compti amb un agent extern expert i amb la participació de la ciutadania com a usuària de l’espai públic.
– Garantir la correcta il·luminació dels carrers del municipi, així com la correcta visibilització de cantonades i portals per evitar zones potencialment perilloses per a les dones.
– Incorporar indicacions per a vianants arreu del municipi que assenyalin els espais d’atenció a les dones i a les persones LGBTI, així com d’altres espais que puguin suposar un ambient segur en una situació de perill.
– Incorporar la perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar nous espais del municipi, tenint en compte els usos dels temps, la visibilitat o l’afluència de gent, entre d’altres factors.