Fes una aportació!

Col·laborar econòmicament amb Joves Ecosocialistes és una forma de participar i reforçar la nostra tasca política i social.
Amb el teu suport podrem garantir i potenciar l’activisme a través de campanyes, accions solidàries i activitats, garantint l’autonomia de la nostra organització sense dependre únicament de subvencions procedents de les administracions públiques.

  Dades personals

  Noms i cognoms *

  Adreça correu electrònic *

  Data de naixement

  Gènere

  Telèfon

  Tipus de document

  Número de document

  Dades bancaries

  Banc o Caixa
  IBAN

  Selecciona la teva quota

  Tipus de quota

  10€25€50€75€Una altra
  Altra quantitat:

  75€100€150€200€Una altra
  Altra quantitat:

  Afegir quantitat:

  En el cas que sigui procedent, i si el pagament de la quota es realitza a través de domiciliació bancària, autoritzo que aquelles dades imprescindibles siguin comunicades a l'entitat assenyalada per a la corresponent ordre de domiciliació.