Propostes sobre Internacional i cooperació

Cooperació
– Els ens locals, tant els municipis com les diputacions son actors que participen de la cooperació internacional pel desenvolupament, ja sigui amb projectes propis o bé a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Hem de continuar impulsant i aprofundir en la cooperació internacional pel desenvolupament des dels municipis. 
– Assolir el 0,7% del PIB municipal de despesa en cooperació internacional al desenvolupament.
Alinear les polítiques de cooperació al desenvolupament dels ajuntaments amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. 
– Posar especial èmfasi en la perspectiva de gènere i decolonial, la reducció de les desigualtats, la lluita contra l’emergència climàtica i la construcció d’un model de creixement verd i sostenible, i la responsabilitat històrica i justícia global. 
– Dur a terme una política de cooperació al desenvolupament fonamentada en l’escolta de les necessitats de les comunitats receptores i maximitzar la seva participació i l’apoderament de l’ajuda rebuda. 
– Prestar especial atenció a les situacions de conflictes, catàstrofes naturals i humanitàries per tal de contribuir a l’ajuda humanitària.
Empadronament persones migrades
– Construir ciutats i pobles acollidors amb les persones migrades, la seva descendència i altres familiars.
– Assegurar el correcte empadronament de totes les persones migrades, la seva descendència i altres familiars, en el municipi per tal de garantir-los els seus drets i l’accés a totes les prestacions socials.
Programes d’intercanvi
– Promoure l’establiment i el desenvolupament de programes d’intercanvi entre ciutadans a través de programes d’experiències transnacionals, amb especial atenció a aquell destinats a persones joves. 
– Informar i promoure la participació en programes desenvolupats i proposats per les institucions Europees i altres organismes europeus i internacionals governamentals i no governamentals que van més enllà dels estudis reglats i permeten cooperació i intercanvis entre persones europees i d’arreu del mon.