Propostes sobre Medi Ambient

Administració Pública i participació ciutadana
– Crear una Taula per a l’Emergència Climàtica, amb la participació d’experts i moviments socials juvenils del municipi, per enriquir l’estratègia contra el canvi climàtic en l’acció municipal. D’aquesta en sortirà un Pla de Clima 2023-2035 on es detallaran les principals mesures que duran a terme en l’àmbit municipal per lluitar contra el canvi climàtic
– Promoure sessions de debats i d’audiències amb el veïnat sobre aquelles ordenances en materia verda que es vulgui fer al Govern municipal
– Generar un espai d’interlocució, com a mínim anual, entre les organitzacions municipals o comarcals presents contra el canvi climàtic i el govern municipal per rendir comptes sobre l’acció municipal en termes de transició ecològica.
– Revisar les ordenances municipals vigents i reformar aquelles que puguin estar en contra dels objectius marcats al Pla Clima aprovat, el qual haurà d’haver sigut desenvolupat a partir de la Taula.
– Afegir als plecs de contractació clàusules verdes amb el propòsit de reduir l’impacte mediambiental en les transformacions urbanes del municipi.
Residus
– Crear un servei de distribució, recollida i retorn d’envasos i vidres remunerat.
– Realitzar una Estratègia d’Economia Circular a l’Administració local per promoure la reutilització els materials utilitzats.
– En acabar el contracte municipal de neteja vigent al municipi corresponent, crear un nou contracte de neteja que renovi la flota de vehicles municipals elèctrics i que promogui la corresponsabilitat del veïnat amb campanyes informatives i creació de mecanismes i canals de comunicació digitals i tradicionals que permetin assenyalar quins son els punts on cal més esforç municipal per netejar. 
– Fomentar el servei Porta a Porta en el nou contracte de neteja, i erigir altres estratègies per millorar la recollida selectiva en quantitat i qualitat. 
– Crear un servei municipal de distribució i recollida de gots reutilitzables per la restauració, l’oci i l’oci nocturn. Altrament, garantir que en els esdeveniments de gestió municipal això sigui requisit per les entitats.
– Fomentar l’ús de gots de vidre, ceràmica o de plàstic reutilitzables, juntament amb coberts biodegradables o reutilitzables.
– Fomentar campanyes de conscienciació en la importància del reciclatge i la reutilització tant des de perspectiva ambiental (menys emissions) com econòmica (és més barat reciclar). 
– Conscienciar de l’impacte del malbaratament alimentari i reducció del mateix.
– Erigir estratègies per desmantellar decididament les incineradores.
Sobirania energètica
– Crear una oficina específica d’assessorament, consulta de dubtes i per demanar més informació sobre els drets de la ciutadania davant fa factura elèctrica en aquells municipis amb recursos suficients i/o més de 50.000 habitants. En el cas dels municipis amb menys de 50.000 habitants o que econòmicament no puguin assumir aquesta despesa, impulsar-la al nivell territorial més adequat possible -Consell Comarcal o Diputació-. 
– Promocionar, a través de la darrera oficina, les anomenades Comunitats Energètiques Locals a tota la ciutadania, per abaratir el preu de la factura elèctrica.
– Atorgar subvencions públiques per a la ciutadania amb rendes més inferiors per la compra i instal·lació de plaques solars a la seva propietat.
– Instal·lar plaques solars en centres educatius, biblioteques, poliesportius i semblants. I en indústries si pot ser.
Fomentar les bones pràctiques per reduir el consum de gas, electricitat i aigua.
– Realitzar un estudi de viabilitat sobre la creació d’una energètica pública per desconnectar a la ciutadania de l’oligopoli elèctric, i en cas de ser viablement econòmic, impulsar la seva creació. En el cas dels municipis que conformen l’AMB, incorporar l’Ajuntament a Barcelona Energia.
Parcs, jardins, agenda urbana i via pública
– Crear un Pla de Parcs Universals 2023-2030: Nou planejament dels parcs que siguin 100% accessibles, amb plantacions d’arbres de tipus autòcton i siguin referents en conscienciació mediambiental.
– Impulsar campanyes per l’ús raonable de l’aigua de regadiu.
– Crear una Estratègia contra el malbaratament d’aigua d’ús privat. 
– Implantar plataformes úniques amb un mínim d’un 10% de verd per garantir l’accés universal de tot ciutadà, amb la corresponent ampliació de voreres.
– Crear estratègies municipals de plantacions massives d’arbres als barris amb la finalitat de guanyar hectàrees de verd.
– Augmentar la capacitat del clavegueram per fer dels nostres municipis uns més resilients contra els esdeveniments meteorològics radicals provocats pel canvi climàtic.
Educació ambiental
– Impartir en els cursos d’infantil i primària classes que tractin sobre la conscienciació mediambiental, l’amenaça del canvi climàtic.
– Realitzar activitats escolars i extraescolars amb la finalitat de conèixer els entorns naturals més propers al municipi.
– Establir una estratègia d’alimentació saludable als menjadors escolars, promovent que els aliments provinguin dels mercats municipals més propers.