Política de privadesa

Joves Ecosocialistes ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i, amb el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD); així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

Identitat: Associació Juvenil Joves Ecosocialistes
Domicili: Carrer de la Marina 131 bis, baixos, 08013 (Barcelona)
Correu electrònic: info@joves.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Joves Ecosocialistes informa que tractem les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web amb estricta confidencialitat, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades vigent. La finalitat del tractament és poder prestar els serveis sol·licitats i poder enviar informació relativa a les activitats de l’entitat, així com desenvolupar accions i campanyes i informar sobre aquestes.

Joves Ecosocialistes es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, i garanteix que es tractaran a raó de totes les mesures tècniques així com organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.

Per quant de temps conservem les dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’usuari.

Quina es la legitimació pel tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les dades és el consentiment de l’usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusla de tractament de dades.

En els formularis del lloc Web serà necessari que l’usuari complimenti els camps marcats com “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades personals requerides, podria implicar una incompleta atenció a la sol.licitud requerida.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Joves Ecosocialistes no comunicarà les seves dades a tercers sense el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions legals, fora d’aquelles dades que, amb la finalitat de de poder gestionar degudament els serveis prestats a militants i simpatitzants, siguin pertinent i necessari ser comunicades a tercers. Aquests tercers tractaran aquestes dades en nom i per compte de Joves Ecosocialistes, com a conseqüència de la seva prestació de serveis i només pels serveis contractats.

Joves Ecosocialistes es compromet a subscriure contractes d’encàrrec de tractament amb els tercers que tractin les dades de caràcter personal i a comminar als proveïdors a complir, entre altres, amb les següents obligacions: aplicar totes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a la salvaguarda de les dades, tractar les dades únicament per a les finalitats pactades en el contracte i a eliminar o retornar les dades a Joves Ecosocialistes un cop finalitzi el contracte de prestació de serveis.

Igualment, Joves Ecosocialistes comunicarà les dades que siguin pertinents i necessàries a les empreses que siguin contractades, si escau, per a l’enviament massiu de comunicacions electròniques o postals o per a la comunicació amb els militants o simpatitzants a través de xarxes socials, xats o canals d’informació (Telegram, Whatsapp o similars).

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les necessitats per les quals van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins aquell moment.

L’usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, enviant un correu electrònic a info@joves.cat