Propostes sobre Salut

Salut
– Promocionar hàbits saludables a través de cursos i campanyes de sensibilització.
– Incidir, en la mesura del possible, en la reducció de la demanda i l’ùs abusiu de drogues entre les joves en els moments de major consum, fomentant estils de vida positius i saludables.
Implicar al teixit social en la intervenció per a la millora de les condicions de vida de les joves dins del seu municipi.  
– Encetar la creació d’un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per detectar i atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut mental de jovent. L’espai hauria d’oferir també assessorament als professionals que treballen amb grups d’adolescents o joves. Estaria destinat per a persones d’entre 12 i 22 anys que necessiten una resposta especialitzada i àgil, accedint-hi sense derivació ni cita prèvia.
– Combatre, a través de campanyes i formació, la pressió estètica i la gordofòbia, que pateixen fonamentalment les dones joves, i que deriva en una pèrdua de benestar emocional i pot ser el detonant de trastorns com els Trastorns de Conducta Alimentària.
– Dur a terme campanyes públiques de sensibilització respecte la salut mental, la prevenció del suïcidi juvenil i la lluita contra l’estigma, que no caiguin en el paternalisme institucional i on s’utilitzin també canals de comunicació d’ús habitual entre els joves com ara les xarxes socials.
Impulsar la creació de centres assistencials de prevenció i assessorament per adolescents i joves per la salut sexual, fent servir equipaments municipals, per tal de garantir que les joves tinguin un centre de referència on poder aprendre i gestionar qüestions relacionades amb els drets sexuals i reproductius. 
Impulsar més sans i sostenibles: fer un programa per promoure menús escolars amb menys carn vermella o processada i més proteïna d’origen vegetal, també promoure productes de proximitat i de temporada.
Garantir l’implementació i ampliació de refugis climàtics i patis oberts per tal de que, especialment durant les onades de calor, la ciutadania pugui accedir als equipaments municipals i tingui espais d’oci i cultura on poder refugiar-se.