Sectorials

Feminismes i LGTBI

Aquesta sectorial tractarà tots els temes relacionats amb l’emancipació feminista i la diversitat afectivosexual i d’identitat i expressió de gènere. Els objectius de la sectorial inclouen garantir que l’organització sigui un espai d’acollida i desenvolupament personal i col·lectiu al marge del dogma cisheteropatriarcal, i alhora emanar discurs i propostes a l’externa, tan participant a mobilitzacions feministes i LGBTI com articulant la nostra ideologia en clau feminista.

Internacionalisme

Aquesta sectorial serà la porta d’entrada a la incidència europea, des de la qual es coordinarà especialment la nostra participació a la FYEG. La seva responsabilitat màxima serà preparar l’Assemblea General de la federació, així com garantir-hi una participació constant de Joves Ecosocialistes. A més, s’encarregarà de fer seguiment i donar resposta als gran reptes a nivell internacional a escala global.

Republicanisme

Aquesta sectorial pretén dotar l’organització de discurs i espais de reflexió entorn el republicanisme i la democràcia. Joves Ecosocialistes considera que posar en valor i difondre la Memòria Històrica, protegir el dret a l’accés a la cultura, i potenciar la participació ciutadana a tots els nivells són essencials en la configuració d’una societat democràtica amb una ciutadania empoderada i crítica.

Ecologisme

Aquesta sectorial pretén dotar l’organització dels posicionaments polítics de rellevància en el marc de la lluita per la justícia climàtica. Paral·lelament, farà seguiment i coordinarà la incidència de la nostra organització en els moviments climàtics. 

Drets Socials

Aquesta sectorial treballarà propostes sobre l’Estat del Benestar des d’una perspectiva ecosocialista. El discurs que emani de la sectorial, així com les seves activitats, se centraran en el món del treball, l’organització a les universitats i centres d’estudi, i la defensa dels serveis públics.