Les joves volem més

Programa Eleccions Municipals 2023

La població jove som el segon col·lectiu amb major risc de pobresa i exclusió social a Catalunya segons la taxa AROPE. L’accés a l’habitatge continua sent una fita inassumible per l’àmplia majoria, i la taxa d’emancipació s’estabilitza al 18,9%. Comparativament amb la resta de grups demogràfics, els nostres treballs són més temporals i precaris. Una precarietat que ens afecta a nivell de salut – una salut que s’ha vist exponencialment agreujada arran el context de crisi derivat de la pandèmia del coronavirus.

Enfront d’una realitat violenta i excloent, els nostres municipis han de ser els principals garants de que les joves podem gaudir de totes les eines necessàries per viure vides dignes, lliures de violències i plenes d’oportunitats. Els nostres ajuntaments han de lluitar perquè accedir a un lloguer assequible, trobar una feina digne i estable o participar efectivament de la vida cultural, social i política sigui una realitat per nosaltres.

En aquest programa electoral erigim diverses propostes, de forma transversal i des del municipalisme, per la Catalunya que mereixem: