Les dificultats de les joves per accedir a l’habitatge

El darrer 18 de març es va celebrar el primer acte emmarcat en projecte d’Horitzó Ecosocial: ‘L’habitatge i el jovent: El bonus jove de lloguer és realment útil?’. A l’Ateneu Àgora vam poder tenir l’oportunitat de parlar amb Lucía Martín, Regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona i amb l’Eduard Sala, activista de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH) de Barcelona.

La Lucía Martín va exposar la gestió de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de vivenda per fer front a l’emergència habitacional que esta vivint la ciutat. Va destacar la Unitat Antidesnonaments que ha atès 14.000 casos i que compta amb 16 persones treballant-hi, que augmentaran a 43 l’any vinent, la Unitat Antiassetjament, l’aplicació de la Llei del Dret a l’Habitatge (18/2007) per part de l’Ajuntament, la recaptació de més de 2 milions d’€ mitjançant sancions, la construcció de 2.200 pisos públics només aquest any, la mesura del 30% de pisos de nova construcció destinats a preu social o la inversió de més de 700 milions d’€ des de 2015.

“La política d’habitatge és molt feble en aquest país: a Europa la mitjana d’inversió en habitatge públic és de l’1% del PIB, mentre que a Espanya és el 0,04% del PIB” Lucía Martin sobre la manca d’inversió en matèria d’habitatge per part tant de l’Estat com de la Generalitat.

L’Eduard Sala, per la seva banda, va explicar el paper de la PAH com a moviment social. En primer lloc va parlar de la naturalesa de l’organització “de necessitats”, en tant que no respon tant a un component ideològic sinó que atrau a persones necessitades d’ajuda. També va destacar el seu doble paper reactiu -aturar desnonaments- i proactiu -reunir-se amb grups polítics, pressionar, impulsar Iniciatives Legislatives Populars…-.

Va assenyalar la importància de les cures en l’activitat de la PAH en tant que contribueix a que persones angoixades per la seva situació personal comprenguin que el seu és un problema col·lectiu

“1 de cada 4 persones afectades per un desnonament que ve a la PAH és monomarental”. Eduard Sala sobre les persones que participen a la PAH.

La PAH atén de mitjana 20 desnonaments al dia, va afirmar l’Eduard, sovint persones i famílies amb més problemes. Aquest volum fa que s’acabi normalitzant la situació de precarietat en l’habitatge, que converteix quelcom que hauria de ser un lloc segur en quelcom inestable. 

Si bé van assenyalar la bona sintonia que tenen l’Ajuntament amb la PAH, totes dues es van mostrar crítiques amb el bonus jove. “Es penalitza a aquelles persones que es troben en ciutats amb lloguers més cars que altres ciutats”, va sentenciar Lucía. Mentre que l’Eduard va criticar l’estructura d’aquesta mesura perquè “hi hauran joves que es veuran forçats a compartir pis per tal d’accedir al bonus jove”.