Instruïm-nos, perquè necessitarem tota la intel·ligència.
Emocionem-nos, perquè necessitarem tot l’entusiasme.
Organitzem-nos, perquè necessitarem tota la força.