1 de maig: sense ocupació no hi ha emancipació!

Joves d’Esquerra Verda va participar a les mobilitzacions del primer de maig defensant polítiques que permetin l’emancipació

El dia del treball és una jornada reivindicativa que els joves ecosocialistes van aprofitar aquest any per demanar polítiques ocupacionals per a les persones joves. La precarietat, que s’uneix a la temporalitat i a les altes taxes d’atur entre la població jove, impedeixen que les persones joves puguin tenir accés a una vida emancipada.

Altres anys, JEV, va aprofitar la jornada per denunciar altres situacions com l’exili juvenil forçós, el qual segueix sense estar resolt. En aquesta ocasió, malgrat i que el lema genèric va ser sobre la relació existent entre l’atur i el tipus d’ocupació amb la possibilitat d’emancipació, es va donar un missatge global sobre les poques possibilitats laborals que existeixen.

En aquest sentit es va denunciar que no sigui una prioritat pels governs actuals posar fre a unes taxes d’atur jove que superen el 50% i que a més és majoritàriament de llarga durada. Per altra banda també es va denunciar el fals discurs triomfalista que assegura que ja es generen llocs de feina gràcies a unes reformes laborals que el que en realitat estan consolidant és la temporalitat (més del 90% dels nous contractes) i la precarietat. Tot això fa que les persones joves hagin perdut més del 22% en les taxes de nivell de vida.

Joves d’Esquerra Verda va participar aquest 1 de maig en les diverses manifestacions convocades en ciutats com Barcelona, Tortosa, Tarragona o Girona, en les que va aprofitar per fer una crida en favor de l’organització i la mobilització.