Oferta de pràctiques: Suport a Joves Ecosocialistes

Des de Joves Ecosocialistes obrim la convocatòria d’una plaça de pràctiques en marc del Programa de Garantia Juvenil.

Requisits i condicions del Programa de Garantia Juvenil

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà/ana de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi les persones estrangeres titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar, així com els menors no acompanyats que aportin una Acreditació dels Serveis de Protecció de Menors de la Comunitat Autònoma que justifiqui individualment l’accés, mitjançant la inscripció, a activitats o programes d’educació o formació que repercuteixin en el seu benefici.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

És valorarà:

 • Participació dins del món associatiu
 • Formació complementària en gestió de projectes i/o d’equips.
 • Coneixement de l’organització de l’administració pública autonòmica i dels serveis juvenils de Catalunya
 • Experiència laboral o voluntària en tasques de comunicació.

S’ofereix

 • Contracte de pràctiques de 6 mesos a mitja jornada
 • 11.000€

Com presentar-s’hi?

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a jev@joves.cat amb l’assumpte “Plaça pràctiques Garantia Juvenil 2021”. Demanem el CV i una carta de motivació, màxim tres pàgines entre els dos documents.

La data límit serà el diumenge 19 de setembre de 2021 a les 23:59 hores.

Qualsevol dubte podeu traslladar-ho mitjançant el correu jev@joves.cat