Ple Monogràfic d’Emancipació Juvenil al Parlament de Catalunya

Després de mesos d’organització i incidència política, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya aconsegueix portar al Parlament de Catalunya un Ple Monogràfic sobre Emancipació Juvenil els dies 10, 11 i 12 de maig. En aquest àmbit, des de Joves Ecosocialistes s’ha treballat de forma exhaustiva conjuntament amb el Grup Parlamentari d’En Comú Podem per tal d’erigir propostes transformadores que millorin efectivament les condicions del jovent del país.

La petició d’aquest Ple va néixer a conseqüència d’una situació de precarietat estructural especialment violenta amb la gent jove – que encara és present -, que va arribar a accentuar-se amb la dada històricament baixa d’emancipació juvenil del 16% a Catalunya. Enfront d’això, la petició d’aquest espai cercava analitzar les causes i les conseqüències de la manca d’accés a l’habitatge per part del col·lectiu jove per tal d’acordar les actuacions concretes per millorar la taxa d’emancipació, la situació socioeconòmica del jovent i encetar el debat sobre el model de benestar emocional juvenil a Catalunya. Jurídicament, es volia d’aquesta sessió s’aprovés una resolució, una modificació de llei o una proposta legislativa nova.

Des de Joves Ecosocialistes i el Grup Parlamentari d’En Comú Podem vam presentar 40 mesures a través de 4 resolucions parlamentàries diferents, amb la visió de guanyar en emancipació juvenil. Aquestes resolucions s’estructuraven a partir de: Una resolució d’emancipació, una resolució d’habitatge, una resolució de salut mental i una resolució de cultura.

Aquí podeu veure les mesures presentades en format PDF i resumit.

Després de les negociacions, finalment es van votar favorablement la meitat de les propostes de l’espai polític destacat i amb això es van acceptar les resolucions de salut mental i cultura. Aquí podeu veure totes les mesures que van ser aprovades en el context del Ple Monogràfic d’Emancipació Juvenil en el conjunt de Grups Parlamentaris.