Gènere

La sectorial de gènere és un espai mixt des d’on lluitem per l’equitat de gènere. Això significa l’assoliment de la igualtat real entre identitats de gènere, sexuals, orientacions sexuals i el respecte a la diversitat. Identifiquem l’heteropatriarcat com a estructura opressora de tota expressió no normativa mitjançant el masclisme, l’heterosexisme i la LGBT+fòbia, impedint les persones viure amb dignitat.

Per això, treballem en les alternatives als models tradicionals; diferents formes de ser home i de ser dona és possible per arribar a una societat lliure de violències masclistes. Treballem també des d’una visió feminista àmplia en la que la sexualitat, el gènere, la classe i l’ètnia interseccionen, tenint en compte la diversitat dels nostres entorns.

Des de la sectorial de gènere creiem que hem de treballar conjuntament homes i dones, així com en xarxa amb els moviments socials i polítics, perquè l’alliberament sexual és cosa de totes i tots i és una lluita transversal en tots els àmbits de les nostres vides i no podem deixar passar el temps per a aconseguir una societat lliure, justa i diversa.

Troba’ns a genere@joves.cat!